Eyüp YAYLACI

Posts from ‘Şubat, 2010’

Malzemelerde Kırılma Noktası ve Kırılma Tokluğu

Malzemelerin gerilme altında iki veya daha fazla parçaya ayrılmasına KIRILMA denir. Kırılmanın karakteri malzemeden malzemeye değişir ve genellikle tatbik edilen gerilmeye, sıcaklığa ve deformasyon hızına bağlıdır. Kırılma başlıca iki safhadan oluşur. Birinci safha «çatlak te... okumaya devam et...

[Translate]

Çeliklerde Çökelme Sertleşmesi

Gerek çeliklerde gerekse diğer malzemelerde çökelme sertleşmesinin ayrıntılı anlatımı için tıklayınız: Çelikler için özetlenmiş hali: Bir metalin kristal yapısının plastik şekil değişimine karşı direncini artırabilmek için üç önemli genel yöntem vardır. Bunlar soğ... okumaya devam et...

[Translate]

Oktahedral ve Tedrahedral Boşluklar

Bir malzemeyi oluşturan atomlar kristallografik düzende eğer düzenli dizilmişlerse bu yapıya kristal yapı denilmektedir. Ancak atomlar belli bir düzlem ve doğrultuda düzenli durmak yerine karışık olarak dizilmişlerse bu yapıya da amorf yapı denilmektedir. Saydam olmayan malzemelerin ... okumaya devam et...

[Translate]

Malzemelerin Yorulması

Tekrarlı zorlamalar altında malzemenin mukavemeti azalır, çekme mukavemetinin çok altındaki gerilmeler kırılma oluşabilir. Buna neden olan yorulma olayıdır. Yorulma kırılması gevrek türde olduğundan nerede ne zaman olacağını kestirmek zordur. Geçmişte birçok kazalara neden oldu... okumaya devam et...

[Translate]

Tasarım Aşamasında Korozyonu Önlemek İçin Alınacak Önlemler

Tasarımda korozyon önlemek için yapılacak işlemleri kısaca özetleyecek olursak; 1)Durgun haldeki sulardan ve göllenmelerden kaçınılmalıdır. 2)Akış yüzeylerinde girinti, çıkıntı, oyuk, v.b. pürüzler bulunmamalıdır. 3)Yüzeylerin temizlenmesi ve boyanmasını zorlaştıracak... okumaya devam et...

[Translate]

Faz Diyagramları

Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır; bunlardan üçü katı, sıvı ve gaz olarak adlandırılan klasik hallerdir. Şu anda tanımlanmış toplam 16 hal vardır, bunlar, klasik haller dışında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli,... okumaya devam et...

[Translate]

Kalay ve Kalay Alaşımları

Kalay: Kalay dövülebilir ve sünek bir metaldir. Kolayca tel ve levha haline getirilebilir. Kuvvetli asitlerden, alkalilerden ve asit tuzlarından etkilenir. Havada ısıtıldığında SnO2 oluşturur. Klor ve oksijenle birleşerek seyreltik asitlerden hidrojeni uzaklaştırır. Oda sıcaklığın... okumaya devam et...

[Translate]

Altın ve Gümüş Alaşımları

Yüksek ekonomik değere sahip nadir rastlanan metalic kimyasal elementlere kıymetli metal adı verilir. Kimyasal olarak kıymetli metaller diğer elementlerden daha az reaktivite özelliğine sahip olup, parlaklığı (luster/lustre) ve erime noktaları daha yüksektir. Kıymetli metaller tariht... okumaya devam et...

[Translate]

Örümcek Ağının Sırrı

Örümcek ipeğinin özelliklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz; 1. Örümceklerin ürettiği ve çapı bir milimetrenin binde birinden daha küçük olan ipek ipliği, aynı kalınlıktaki çelik telden beş kat daha sağlamdır. 2. Kendi uzunluğunun dört katı kadar esneyebilir.... okumaya devam et...

[Translate]