Eyüp YAYLACI

Posts from ‘Mart, 2010’

Seramiklerin Özellikleri

Seramikler genellikle metal ve metal olamayan elementlerin iyonsal bileşiklerinden oluşan inorganik malzemelerdir. Bazı seramiklerde kısmen iyonsal, kısmen kovalan bağ bulunabilir. Değişik türde eleman içeren karmaşık bileşiklerin yapılan ve özellikleri de çok farklıdır, bazılar... okumaya devam et...

[Translate]

Demir Çelik Sektöründe Vakum Altında Gaz Giderme Yöntemleri

Sıvı çeliğin gazdan arındırılması bugün çelik imalatçıları tarafından birçok ikincil derece çelik yapım çalışmalarında kullanılabilmektedir. Sıvı çeliğin ikinci derece çelik yapım süreci bazik oksijen fırını (BOF) veya elektrikli ark fırını (EAF) ile ayrıldıktan... okumaya devam et...

[Translate]

Seramik Nedir ve Endüstriyel Önemi

Seramik, metaller, organikler ve seramik olarak sınıflandırılabilen, kullanımı olan tüm katı maddelerin önemli sınıflarından birini teşkil eder. Daha genel bir tanımda “tabii veya sentetik minerallerden üretilen ürünler” şeklinde de olabilir. Oldukça önemli miktarda k... okumaya devam et...

[Translate]

Uçucu Kül (Fly Ash)

1. Uçucu küllerin Tanımı ve Sınıflandırılması Uçucu kül, termik santrallerde pulverize kömürün yanması sonucu meydana gelen baca gazları ile taşınarak siklon veya elektro filtrelerde toplanan önemli bir yan üründür. Kömürün yüksek sıcaklıklarda yanması sonucu meydana gel... okumaya devam et...

[Translate]

Malzemelerde Çökelme Sertleşmesi

Çökelme Sertleşmesi Bir metalin mukavemeti, dislokasyonların üremesi ve hareketleri ile kontrol edilir. Yaşlanma ile sertleştirilen bir alaşımın yüksek mukavemeti, disperse olan çökelti fazlarının, dislokasyonlar ile etkileşimlerinden dolayıdır. Sonuç olarak, uyumlu bir ikinci faz... okumaya devam et...

[Translate]