Eyüp YAYLACI

Posts under ‘Metalurji ve Malzeme’

Fe-C Denge Diyagramı

Bilindiği üzere çelik Fe-C ve silisyum alaşımıdır. Yapısında bulunan Si miktarı belli aralıklar arasındadır (max. % 0,6 fazlası alaşım elementi sıfatını alır) ancak çeliğin esas yapısını Fe-C yüzdeleri belirlemektedir. Şekil1 Fe-C (Fe-Fe3C) Denge Diyagramı Yukarıdak... okumaya devam et...

Ferritik Paslanmaz Çelikler

Bunlar düşük karbonlu ve %12 – 18 krom içeren paslanmaz çeliklerdir. Başlıca Özellikleri: • Orta ila iyi derecede olan korozyon dayanımı, krom miktarının artması ile iyileşir. • Isıl işlemle dayanım artırılamaz ve sadece tavlanmış durumda kullanılır. • Manyetikti... okumaya devam et...

Alüminyum Nitrür

Alüminyum nitrür ilk olarak 1877 yılında sentezlenmiş ancak ticari manada yüksek ısıl iletkenlinin yanı sıra elektriksel yalıtım özelliği sebebi ile 1980’lerde ticari üretimine başlanmıştır. Nitrür seramikler önem kazanmakta olan yüksek sıcaklık malzemeleridir. AlN ş... okumaya devam et...

Porselen Türleri

Kaolen-feldspat-kuvars üçlü sisteminde porseleni sınırlayan bölgeyi, porselenin özelliklerini ve türlerini ilk kez 1928 yılında Gilchrest ve Klinefelter açıklamışlardır. Şekil 1.’deki üçlü diyagramda, sınırları çizilmiş olan A, B ve C bölgeleri, pişmiş porselen çamurund... okumaya devam et...

Camın Geri Kazanımının Faydaları

Cam geri dönüşümü, sonu olmayan bir hikâyedir. Plastik ve kâğıdın aksine camlar sınırsız olarak yeniden değerlendirilebilir. Teorik olarak cam kaplar kalite kaybı olmadan neredeyse %100 oranında eski camdan imal edilebilir. Cam geri dönüşümünün daha başka avantajları da vard... okumaya devam et...

DTA’nın Toz Analizinde Kullanılması

Diferansiyel Termal Analiz Diferansiyel termal analiz tekniği, numune ve referans madde arasındaki sıcaklık farkım, uygulanan sıcaklığın fonksiyonu olarak incelemektedir. Genelde, sıcaklık programı uygulanırken, numunenin sıcaklığı Ts zaman­la doğrusal olarak artacak şekilde, num... okumaya devam et...

Camdaki Bileşenlerin Cama Etkileri

Camın içerisinde bulunan ana bileşim maddelerinin camın üzerine olan etkileri ise şu şekilde olmaktadır : Silisyum Dioksit (Si02)’in cama etkileri şunlardır: 1) Ana cam yapıcı maddedir. Cama, camsı özelliği verir. 2) Erimiş haldeki camın viskozitesini arttırır. (Akıcılı... okumaya devam et...

Seramiklerin Özellikleri

Seramikler genellikle metal ve metal olamayan elementlerin iyonsal bileşiklerinden oluşan inorganik malzemelerdir. Bazı seramiklerde kısmen iyonsal, kısmen kovalan bağ bulunabilir. Değişik türde eleman içeren karmaşık bileşiklerin yapılan ve özellikleri de çok farklıdır, bazılar... okumaya devam et...

Demir Çelik Sektöründe Vakum Altında Gaz Giderme Yöntemleri

Sıvı çeliğin gazdan arındırılması bugün çelik imalatçıları tarafından birçok ikincil derece çelik yapım çalışmalarında kullanılabilmektedir. Sıvı çeliğin ikinci derece çelik yapım süreci bazik oksijen fırını (BOF) veya elektrikli ark fırını (EAF) ile ayrıldıktan... okumaya devam et...

Seramik Nedir ve Endüstriyel Önemi

Seramik, metaller, organikler ve seramik olarak sınıflandırılabilen, kullanımı olan tüm katı maddelerin önemli sınıflarından birini teşkil eder. Daha genel bir tanımda “tabii veya sentetik minerallerden üretilen ürünler” şeklinde de olabilir. Oldukça önemli miktarda k... okumaya devam et...