Eyüp YAYLACI

Mekke’nin Fethi – Çağrı Filminden –

Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber velillehil hamd Allahu ekber kebira velhamdülillehil kesira ve sübhannallahi bukretev ve esila la ilahe illahu vahde sadega vahdeh ve nesra abdeh ve eazze cündehü ve hezemel ehzabe vahdeh la ilahe illallah vela meabudü illa iyyah muhlisine le huddine velev kerihe kafirun