Eyüp YAYLACI

Posts Tagged ‘akma’

Mikroalaşımlı Çeliklerde Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar

Mikro alaşımlı çeliklerde en fazla kullanılan sertleştirme mekanizmaları, tane boyutunu küçültme ve çökelme sertleşmesi ile ilgilidir. Bunun yanında, katı eriyik sertleşmesi ve deformasyon sertleşmesi de (pekleşme) kullanılan yöntemlerdendir. Bu çeliklerde görülen en büyük g... okumaya devam et...

[Translate]

Frank Read Kaynağı

Şekil değiştirme sırasında metalde dislokasyon sayısı attırılarak mukavemetlenme elde edilir. Bir metal şekil değiştirmeden önce metalin her mm³’ü yaklaşık 10000 dislokasyon çizgisi içerir. Bu dislokasyon miktarı nispeten küçüktür. Akma gerilmesinden daha yüksek gerilme uy... okumaya devam et...

[Translate]