Eyüp YAYLACI

Posts Tagged ‘çelik’

Ferritik Paslanmaz Çelikler

Ferritik Paslanmaz Çelikler Bunlar düşük karbonlu ve %12 – 18 krom içeren paslanmaz çeliklerdir. Başlıca Özellikleri: • Orta ila iyi derecede olan korozyon dayanımı, krom miktarının artması ile iyileşir. • Isıl işlemle dayanım artırılamaz ve sadece tavlanmış durumda k... okumaya devam et...

[Translate]

Mikroalaşımlı Çeliklerde Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar

Mikro alaşımlı çeliklerde en fazla kullanılan sertleştirme mekanizmaları, tane boyutunu küçültme ve çökelme sertleşmesi ile ilgilidir. Bunun yanında, katı eriyik sertleşmesi ve deformasyon sertleşmesi de (pekleşme) kullanılan yöntemlerdendir. Bu çeliklerde görülen en büyük g... okumaya devam et...

[Translate]

Fe-C Denge Diyagramı

Bilindiği üzere çelik Fe-C ve silisyum alaşımıdır. Yapısında bulunan Si miktarı belli aralıklar arasındadır (max. % 0,6 fazlası alaşım elementi sıfatını alır) ancak çeliğin esas yapısını Fe-C yüzdeleri belirlemektedir. Şekil1 Fe-C (Fe-Fe3C) Denge Diyagramı Yukarıdak... okumaya devam et...

[Translate]

Malzemelerde Çökelme Sertleşmesi

Çökelme Sertleşmesi Bir metalin mukavemeti, dislokasyonların üremesi ve hareketleri ile kontrol edilir. Yaşlanma ile sertleştirilen bir alaşımın yüksek mukavemeti, disperse olan çökelti fazlarının, dislokasyonlar ile etkileşimlerinden dolayıdır. Sonuç olarak, uyumlu bir ikinci faz... okumaya devam et...

[Translate]

Çeliklerde Çökelme Sertleşmesi

Gerek çeliklerde gerekse diğer malzemelerde çökelme sertleşmesinin ayrıntılı anlatımı için tıklayınız: Çelikler için özetlenmiş hali: Bir metalin kristal yapısının plastik şekil değişimine karşı direncini artırabilmek için üç önemli genel yöntem vardır. Bunlar soğ... okumaya devam et...

[Translate]

Örümcek Ağının Sırrı

Örümcek ipeğinin özelliklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz; 1. Örümceklerin ürettiği ve çapı bir milimetrenin binde birinden daha küçük olan ipek ipliği, aynı kalınlıktaki çelik telden beş kat daha sağlamdır. 2. Kendi uzunluğunun dört katı kadar esneyebilir.... okumaya devam et...

[Translate]

Otomotiv Sanayinde Kullanılan Mikroalaşımlı Çeliklerin Üretim Yöntemleri

Otomotiv Endüstrisi ve Çelik Otomotiv endüstrisinde çelik kullanımı üretilen otomobil adeti ile yakından ilgilidir. Birçok endüstri alanı için itici güç olmayı sürdüren otomotiv endüstrisine bakıldığında bugün sadece Amerika’da yılda 18 milyon araba üretildiği görülmek... okumaya devam et...

[Translate]