Eyüp YAYLACI

Posts Tagged ‘kaynak edilebilirlik’

Mikro Alaşımlı Çeliklerin Üretim Çeşitleri ve Aşamaları

Günümüzde üretilen mikro alaşımlı çeliklerin çoğunluğu yassı mamul olarak üretilmekle birlikte son yıllarda dövme amaçlı mikro alaşımlı çeliklerin üretimi de hız kazanmıştır. Mikroalaşımlı Boru Çelikleri Mikro alaşımlı çelikler, yüksek dayanım, yüksek tokluk ve y... okumaya devam et...

[Translate]

Mikroalaşımlı Çeliklerde Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar

Mikro alaşımlı çeliklerde en fazla kullanılan sertleştirme mekanizmaları, tane boyutunu küçültme ve çökelme sertleşmesi ile ilgilidir. Bunun yanında, katı eriyik sertleşmesi ve deformasyon sertleşmesi de (pekleşme) kullanılan yöntemlerdendir. Bu çeliklerde görülen en büyük g... okumaya devam et...

[Translate]