Eyüp YAYLACI

Posts Tagged ‘manyetik’

Metallerin Kristal Yapılarının Manyetik Özelliklerine Etkisi

Maddelerin manyetik özellikleri o kadar karışık bir konu ki, birinci sorudaki “neden” çok uzun bir yanıt gerektiriyor. Burada soruyu “bir mıknatıs neleri çeker?” olarak değiştirip aşağıdaki açıklamalarda mümkün olduğu kadar, mıknatıslığa neden olan mikr... okumaya devam et...

[Translate]

Uçucu Kül (Fly Ash)

1. Uçucu küllerin Tanımı ve Sınıflandırılması Uçucu kül, termik santrallerde pulverize kömürün yanması sonucu meydana gelen baca gazları ile taşınarak siklon veya elektro filtrelerde toplanan önemli bir yan üründür. Kömürün yüksek sıcaklıklarda yanması sonucu meydana gel... okumaya devam et...

[Translate]