Eyüp YAYLACI

Posts Tagged ‘mukavemet’

Mikroalaşımlı Çeliklerde Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar

Mikro alaşımlı çeliklerde en fazla kullanılan sertleştirme mekanizmaları, tane boyutunu küçültme ve çökelme sertleşmesi ile ilgilidir. Bunun yanında, katı eriyik sertleşmesi ve deformasyon sertleşmesi de (pekleşme) kullanılan yöntemlerdendir. Bu çeliklerde görülen en büyük g... okumaya devam et...

[Translate]

Seramiklerin Özellikleri

Seramikler genellikle metal ve metal olamayan elementlerin iyonsal bileşiklerinden oluşan inorganik malzemelerdir. Bazı seramiklerde kısmen iyonsal, kısmen kovalan bağ bulunabilir. Değişik türde eleman içeren karmaşık bileşiklerin yapılan ve özellikleri de çok farklıdır, bazılar... okumaya devam et...

[Translate]

Örümcek Ağının Sırrı

Örümcek ipeğinin özelliklerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz; 1. Örümceklerin ürettiği ve çapı bir milimetrenin binde birinden daha küçük olan ipek ipliği, aynı kalınlıktaki çelik telden beş kat daha sağlamdır. 2. Kendi uzunluğunun dört katı kadar esneyebilir.... okumaya devam et...

[Translate]