Eyüp YAYLACI

Tasarım Aşamasında Korozyonu Önlemek İçin Alınacak Önlemler

Tasarımda korozyon önlemek için yapılacak işlemleri kısaca özetleyecek olursak;

1)Durgun haldeki sulardan ve göllenmelerden kaçınılmalıdır.

2)Akış yüzeylerinde girinti, çıkıntı, oyuk, v.b. pürüzler bulunmamalıdır.

3)Yüzeylerin temizlenmesi ve boyanmasını zorlaştıracak tasarım biçimlerinden kaçınılmalıdır.

4)Kirli atmosferin yaratacağı zararlı etkiler göz önüne alınarak projelendirme yapılmalıdır.

5)Yalıtım amacıyla kullanılan malzemelerin su absorbe ederek korozyona neden olması önemlidir.

6)Tasarım sırasında galvanik korozyona neden olacak iki farklı metalin teması önlenmelidir

7)Tasarım sırasında malzemenin stresini azaltıcı önlemler alınmalıdır.

Ayrıntılı bilgi slaytlardadır: